Obitelj – slika Božja!

Predavanje prof. dr. sc. č. s. Marije Pehar i susret ŽZO u listopadu 2018.

Župna zajednica obitelji svoj drugi susret o ovoj pastoralnoj godini održala je u ponedjeljak 29. listopada. Na susretu je gostovala prof. dr. sc. č. s. Marija Pehar s predavanjem na temu: Obitelj – slika Boga. Bog je u sebi Trojstvo. Stoga možemo reći: Obitelj – slika Presvetog Trojstva.Časna Marija postavila je pitanje je li preuzetno reći takvo nešto i usporediti krhkog čovjeka, obitelj kakvu danas vidimo u suvremenom društvu, sa slikom Presvetog Trojstva?
S obzirom na to da već na prvim stranicama Biblije u djelu stvaranja Bog stvara čovjeka „na svoju sliku“, nije preuzetna ovakva usporedba. Dakle, čovjek je stvoren na sliku Božju, a po krštenju ima i dostojanstvo djeteta Božjeg.

Na primjeru remek-djela ruskog ikonografa Andreja Rubljova slike Presvete Trojice („ikona nad ikonama“) nastale oko 1422., pokazala je jedinstven odnos između Presvetog Trojstva, tog Otajstva nad Otajstvima. Trojstvo jest Zajedništvo. Bog je dakle „u zajedništvu“. Iako je svaka Osoba za sebe, u odnosu Ljubavi Jedan prema Drugome tvore i Zajedništvo. Bog, iako Jedan, Trojstven je – nije sam. Bog ne želi ni da čovjek bude sam. Već u početcima stvaranja, kada Bog stvara čovjeka, On vidi i govori da NIJE dobro da čovjek bude sam. Do tog trenutka Bog je stvarao i sve što je stvorio: „vidje Bog da je dobro“. Ali Adam sam – nije dobro! I Bog Adamu stvara družicu, Evu, od njegova rebra. U Židovstvu je rebro smatrano centrom osjećaja, ono što je u zapadnoj kulturi srce. Tako Adam ostaje „samo razum“ jer mu je uzeto/izvađeno rebro/srce i od njega je stvorena žena. Muškarac je onaj razumski dio, a žena osjećajni. Tak zajedno međusobno se nadopunjavaju. Svako za sebe jest jedinka, ima vlastitu narav i jedinstvenost, ali tek zajedno oni su cjelina tvoreći međusobni (su)odnos razuma i osjećaja. Žena jest žena tek u odnosu na muža (kasnije majka u odnosu na djecu, bez djece ne može biti majka), kao i muž koji postaje muž tek u odnosu na ženu. Naše postojanje, naše ispunjenje događa se tek u suodnosu s drugima – prema slici Presvetog Trojstva.

I njih dvoje, bit će jedno tijelo! Tako je Gospodin u svojoj nepogrješivoj zamisli postavio odnos muškarca i žene, ciljajući na odnos Krista i Crkve. Krist toliko ljubi svoju Zaručnicu-Crkvu da za nju umire na križu. Tako bi trebao muž ljubiti svoju ženu – kao svoje tijelo, a žena bi trebala biti „podložna mužu“. Nije uistinu teško biti podložan nekome tko te ljubi do „ludila križa“ i spreman je dati život za tebe. A to je moguće po milosti sakramenta ženidbe jer u suodnos muškarca i žene ulazi Bog. Zato muž i žena jesu tu jedno za drugo i mogu nositi „bremena jedno drugoga“ jer je s njima i među njima Bog.

Inspirativno i poticajno predavanje č. s. Marija završila je ukazivanjem na pravu sliku Božju, sliku Boga koji jest Ljubav, koji nas unaprijed i bezuvjetno ljubi i ne moramo ničim zaslužiti tu Ljubav. Bog uvijek želi naše ostvarenje i našu sreću i daje nam dostojanstvo svojih sinova i kćeri. Tako trebamo živjeti da se u našem životu zrcali to dostojanstveno djece Božje.   

Druženje je nastavljeno uz radosni agape zajedno s č. s. Marijom čije se bogatstvo znanja i riječi kao Božji dar odražava i u njezinom životu i koji ona s radošću i zahvalnošću prihvaća i prenosi svojim studentima na KBF-u.

MarijaV.    

Također pročitajte…

Molitva Evo Srca

Molitva Evo Srca

Evo Srca koje je toliko ljubilo ljude, ali često dobiva od mnogih, čak i od onih koje posebno voli, zaborav, hladnoću...