Glasnik vrijeme srca

“VRIJEME SRCA” – dehonijanski glasnik

Uredničko vijeće: p. Marko Šop SCJ, Marija Vuković, Vesna Šiško, Luka Mlinarić, Ivan Burić

Adresa:
Vrijeme Srca
Tomaševa 22
10040 ZAGREB
Email adresa: vrijemesrca@gmail.com
Tel.: +385 98 837 252

Lektura: Marija Vuković
Oblikovanje i priprema: Blaženka Matić
Tisak: DENONA

Godišnja pretplata (četiri broja + poštarina) iznosi 50 kn
Jedan primjerak + poštarina 15kn
Jedan primjerak 10kn
IBAN : HR7323400091100210260