Dehonijanska mladež

Hrvatska Dehonijanska Mladež HDM

Utemeljitelji Hrvatske dehonijanske mladeži (HDM) su svećenici Presvetog Srca Isusova – Dehonijanci, koji su na taj način u okrilje velike Dehonijanske obitelji prigrlili i mlade župe u kojoj djeluju, sa željom da i oni žive karizmu utemeljitelja Družbe, sluge Božjeg o. Leona Ivana Dehona.

OBVEZE

Mladi HDM-a izvršavaju obveze koje su si sami zacrtali, nasljedujući uzor oca Dehona i sa željom svjedočiti da svojim mladenaštvom mogu radosno slijediti Krista i pridonositi zadovoljštinu za uvrede koje se nanose Presvetom Srcu Isusovom:

  1. upoznati lik i djelo o. Leona Dehona i njegovu duhovnost
  2. surađivati sa svećenicima Dehonijancima u poslanju Crkve
  3. pronaći svoje mjesto i aktivno se uključiti u rad zajednice i župe
  4. redovita sv. Misa i sv. Pričest
  5. pobožnost Srcu Isusovu, devetnica Prvih petaka
  6. dnevno moliti molitvu Evo Srca
  7. izvršavati vlastite dužnosti u duhu žrtve i zadovoljštine Srcu Isusovu

Organizacijski HDM počiva na dobrovoljnom radu mladih animatora, koordinatora.

koordinatorice: Danijela Gadža, Iva Karačić

animatori: Jakov Vuković, Ana Bilić-Pavlinović, Amanda Ćurić, Katarina Jambrošić, Iva Karačić, Patricia Piškor, Mateja Premužić

Duhovnik: p. Marko Šop SCJ

Susreti

Mladi svoje redovite susrete imaju utorkom u 21 sat i ostvaruju program koji osmisle sami animatori u koordinaciji s duhovnikom.

Mladi oduševljenih srdaca rade na promicanju karizme o. Dehona u župi i izvan nje kroz različite aktivnosti i inicijative (Žive jaslice, klanjanja, Dehonijada, obnova posvete mladih Srcu Isusovu…).