Župa Marije Majke Crkve

Župu B. D. Marije Majke Crkve u Trnovčici dekretom je osnovao blagopokojni kardinal Franjo Kuharić, 2. lipnja 1993. godine. Nastala je od dijela župe sv. Pavla u Retkovcu. Kardinal Kuharić povjerio je župu na upravljanje ocima dehonijancima (Kongregacija Svećenika Srca Isusova). 

https://zupa-marije-majke-crkve.hr/