Kako smo nastali

Družba Svećenika Srca Isusova je jedna od novijih u svijetu. (SCJ – su inicijali od dijela latinskog naziva Družbe “Congregatio Sacerdotes a Sacro Corde Jesu”.)

U Hrvatskoj, a i drugdje u svijetu proširen je naziv “dehonijanci”, prema osnivaču Družbe o. Dehonu. Osnovana je 1878. godine u St. Quetinu u Francuskoj.

Osnivač Družbe je, tražeći za sebe prikladnu zajednicu, osjetio nadahnuće i potrebu osnovati takvu redovničku zajednicu koja bi kao cilj imala živjeti duhom ljubavi i naknade prema Srcu Isusovu. Došao je do zaključka da je glavni razlog tada postojeće situacije u društvu (socijalne nepravde, siromaštvo), udaljavanje čitavog društva od Krista i odbacivanje njegove ljubavi.

Zbog te situacije želio je nešto poduzeti kako bi pomogao prije svega širokim masama radnika koji su se udaljili od Crkve i od Krista. Najprije je osnovao Kolegij sv. Ivana u Saint Quentin koji je bio kolijevka i mjesto nastanka buduće Družbe.

Glavni cilj Družbe je živjeti i djelovati u duhu naknade i zadovoljštine prema Srcu Isusovu. Osim tog temeljnog cilja, članovi Družbe žele pomagati obespravljenim radnicima, siromašnima i odbačenima u društvu.

Otac Dehon je na poseban način želio da njegovi duhovni sinovi proučavaju Papine socijalne enciklike i pomažu da zažive u društvu, kao što je Rerum novarum i ostale koje se bave radničkim pitanjem.

Otac Dehon želio je da se njegovi duhovni sinovi u različitim apostolskim djelatnostima suobličavaju s Kristom živeći s Njim i u Njemu potpuno predanje Bogu.

Konstitucije (redovničko pravilo Družbe) traže od njih da se “sjedinjuju s Kristom prisutnim u životu svijeta, da budu solidarni s Njim, te s cijelim čovječanstvom i svim stvorenjima daju sebe kao žrtvu, živu, svetu i ugodnu Bogu ” (Konstitucije 22)

Danas Družba u svijetu broji 2086 članova koji žive i djeluju u 43 države, odnosno distrikta, u tridesetak država svijeta).