Novi general Svećenika Srca Isusova

Carlos Luis Suarez Codorniu, SCJ

Rođen je 2. rujna 1965. u Las Palmasu na Kanarskim otocima. Godine 1984. polaže svoje prve zavjete u Družbi svećenika Srca Isusova, a 1990. zaređen je za svećenika. Nakon završenog studija teologije u Španjolskoj i Venezueli, nastavlja specijalistički studij iz biblijskih znanosti na Papinskom institutu za biblijske znanosti u Rimu, a doktorirao ja na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Carlos Luis Suarez je član Venecuelske dehonijanske provincije. Rektor je Teološkog instituta za redovnike (ITER) i Teološkog fakulteta na Katoličkog sveučilišta „Andreas Bello“ (UCAB) u Caracasu. Za generalnog upravitelja Družbe svećenika Srca Isusova na mandat od sljedećih 6 godina izabran je na XXIV. Generalnoj skupštini Družbe u Rimu 20. srpnja 2018.. Na toj službi zamjenjuje prethodnog generalnog upravitelja o. Heiner Wilmer kojega je, nakon svega tri godine na čelu Družbe, papa Franjo imenovao biskupom njemačke biskupije u Hildesheimu.

Također pročitajte…

Molitva Evo Srca

Molitva Evo Srca

Evo Srca koje je toliko ljubilo ljude, ali često dobiva od mnogih, čak i od onih koje posebno voli, zaborav, hladnoću...